Έγκριση Οδηγού (Προγράμματος) Ελέγχου Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 9 του νόμου 4399/2016 (Α΄117) ενέκρινε την νέα έκδοση […]

Διαβάστε περισσότερα

«Υποπρόγραμμα 4» του ΤΕΠΙΧ ΙΙ με πρόσθετους πόρους

Το νέο «Υποπρόγραμμα 4» με κεφάλαια 180 εκ. ευρώ, της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ» του ΤΕΠΙΧ θα […]

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση αρχείου για τον ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης

To Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε αρχείο για τον ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με στόχο […]

Διαβάστε περισσότερα

Άρση αναστολής των δεσμευτικών προθεσμιών του ΕΠΑνΕΚ

Επιδιώκοντας την ταχεία επανενεργοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας και την επιτάχυνση των διαδικασιών προς όφελος των δικαιούχων ανακοινώνεται η […]

Διαβάστε περισσότερα