Η Εταιρεία

Ταυτότητα

Η «Αντίληψη – Συμβουλευτική Επιχειρήσεων» έχει στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, με γνώμονα το σωστό προγραμματισμό, την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, την πρόβλεψη και αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων και εν τέλει την ανάπτυξη και τον εξωστρεφή προσανατολισμό επιχειρήσεων και φορέων.

Μετά από 12χρονη εμπειρία, η ατομική επιχείρηση «Σπύρος Δ. Μαραγκάκης» αλλάζει και εξελίσσεται δυναμικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.

Η πολύχρονη πείρα σε θέματα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών αναδιάρθρωσης δανείων, στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και marketing plans, στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, στη συμμετοχή σε ομάδες έργου εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, γέννησε την «Αντίληψη».

Γιατί «Αντίληψη»

Η βαθιά γνώση και αντίληψη του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης μιας επιχείρησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη μακροχρόνια ανοδική της πορεία.

Η επιτυχής πορεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, η ουσιώδης αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης, η βελτίωση στην οργάνωση και διοίκηση ενός δημόσιου φορέα, αποτελεί για μας αυτοσκοπός και επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την αντίληψη όλων των δομικών παραγόντων λειτουργίας τους.

Στους σύγχρονους καιρούς, η συνειδητοποίηση και η αντίληψη των οργανωτικών και δομικών δυσλειτουργιών μιας επιχείρησης είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη της και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την επιχείρηση ή τον φορέα, να «αντιληφθεί» τι συμβαίνει πραγματικά στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της και βάσει των στόχων της, να ληφθούν οι κατάλληλες πολιτικές, να υλοποιηθούν οι κατάλληλες επενδύσεις σε κεφάλαιο και προσωπικό, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό οικονομικό, και μη, αποτέλεσμα.

Το Λογότυπο

Το λογότυπο που επιλέχθηκε κρύβεται μέσα στη λέξη «Αντίληψη». Τα τρία πρώτα γράμματα της «Αντίληψης» στην αγγλική, κρύβουν το συμπαθές μυρμήγκι, το οποίο έχει χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τα στελέχη κάθε επιχείρησης και δημόσιου φορέα. Η εργατικότητα, η ομαδικότητα, η προνοητικότητα, η πρόβλεψη, η δικτύωση και η αντίληψη, θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τη διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό κάθε δημόσιου και ιδιωτικού φορέα στο δρόμο για την επιτυχία.

Το προφίλ του Σπύρου

Ιδιοκτήτης της «Αντίληψη – Συμβουλευτική Επιχειρήσεων» είναι ο οικονομολόγος Σπύρος Δ. Μαραγκάκης. Ο Σπύρος είναι αριστούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα τελευταία δώδεκα χρόνια εργάστηκε ως οικονομολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων, σε εταιρείες του κλάδου στο Ηράκλειο Κρήτης, συμμετέχοντας σε ομάδες έργου υποβολής για χρηματοδότηση αλλά και παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης δεκάδων επενδυτικών σχεδίων στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή του στην εκπόνηση δεκάδων μελετών για φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Η εμπειρία του σε θέματα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Αναπτυξιακοί Νόμοι 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016, ΕΣΠΑ 2014-2020, CLLD/Leader κ.α.) σε συνδυασμό με το θεωρητικό αλλά και εμπειρικό του υπόβαθρο στην εκπόνηση σύνθετων οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας, μελετών βιωσιμότητας, μελετών αναδιάρθρωσης δανείων, marketing plans, επιχειρησιακών σχεδίων κ.α., αποτελούν τα εχέγγυα για την επιτυχή πορεία και ανάπτυξη της «Αντίληψη – Συμβουλευτική Επιχειρήσεων» με δεδομένο και τη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσει με τους πελάτες, την μεθοδικότητα, την οργάνωση, τη συνέπεια και την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα.

Υποδομές

Η «Αντίληψη – Συμβουλευτική Επιχειρήσεων» στεγάζεται σε γραφείο επί της οδού Νταλιάνη 17Α, στον 5ο όροφο, πολύ κοντά στην Καινούργια Πόρτα (πύλη του Ιησού) των Ενετικών Τειχών της πόλης του Ηρακλείου.


        

Ο χώρος είναι πλήρως εξοπλισμένος με τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενώ χαρακτηρίζεται από υψηλή αισθητική, οργάνωση στην αρχειοθέτηση και άνεση τόσο για το προσωπικό όσο και για τους πελάτες.