Γέφυρα 2 – Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες

Ημερομηνία Έναρξης:

05/04/2021

Ημερομηνία Λήξης:

31/05/2021

Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

 • Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
 • Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
 • Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φθάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.
 • Επιδότηση δόσης μέχρι και το 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος υπολογίζονται σε 100.000 – 150.000 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες.

Η διαδικασία της αίτησης στο νέο πρόγραμμα είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη τον Απρίλιο 2021, έτσι ώστε το Μάιο να καταβληθεί η πρώτη κρατική επιδότηση που θα καλύψει αναδρομικά και το μήνα Απρίλιο.

Με το πρόγραμμα αυτό, καθώς και με τη σταδιακή υλοποίηση του νέου πλαισίου Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας, παρέχεται σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους, καθώς και στην αναχαίτιση δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων.

Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και την παροχή Κρατικής επιδότησης είναι η πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα οποία είναι ανάλογα του μεγέθους της επιχείρησης. Ενδεικτικά:

– Για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που δεν απασχολεί εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

 1. Να ανήκει σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί και παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση εσόδων άνω του 20%, κατά το 2020, συγκριτικά με το 2019
 2. Να έχει οικογενειακό εισόδημα έως 57.000 ευρώ
 3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία αξίας έως 600.000 ευρώ
 4. Να έχει καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αξίας έως 40.000 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 600 ευρώ ανά δάνειο.

– Για πολύ μικρή επιχείρηση και ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που απασχολεί 1 έως 9 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

 1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
 2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ
 3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ
 4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ανά δάνειο.

– Για μικρή επιχείρηση που απασχολεί 10 έως 49 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

 1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
 2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 10 εκατ. ευρώ
 3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ
 4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ ανά δάνειο.

– Για μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

 1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
 2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ
 3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ
 4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 50.000 ευρώ ανά δάνειο.

Αντίστοιχα κριτήρια τίθενται για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν μη εξυπηρετούμενες ή/και καταγγελμένες οφειλές και αναπροσαρμόζεται αναλογικά το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης.

Αναλυτικότερα, τα κριτήρια αυτά παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες:

ΓΕΦΥΡΑ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

Α. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ Η’ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΩΣ 90 ΗΜΕΡΕΣ

Δικαιούχοι Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο (1)

Αριθμός Εργαζομένων

(2) Κύκλος Εργασιών (3) Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό) (4)

Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα

(5)

Ακίνητη περιουσία

Ατομική επιχείρηση/ Ελεύθερος επαγγελματίας 600 € 0 ≤ 57 χιλ. € ≤ 40 χιλ. € ≤ 600 χιλ. €
Πολύ μικρή επιχείρηση ή ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος επαγγελματίας 5.000 € 1-9 ≤ 2 εκατ. € ≤ 1 εκατ. € ≤ 150 εκατ. € ≤ 2,5 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
Μικρή επιχείρηση 15.000 € 10-49 ≤ 10 εκατ. € ≤ 5 εκατ. € ≤ 750 χιλ. € ≤ 10 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
Μεσαία επιχείρηση 50.000 € 50-249 ≤ 50 εκατ. € ≤ 25 εκατ. € ≤ 3,75 εκατ. € ≤ 50 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)

 

ΓΕΦΥΡΑ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

Β. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ) ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 90 ΗΜΕΡΕΣ

Δικαιούχοι Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο (1)

Αριθμός Εργαζομένων

(2) Κύκλος Εργασιών (3) Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό) (4)

Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα

(5)

Ακίνητη περιουσία

Ατομική επιχείρηση/ Ελεύθερος επαγγελματίας 500 € 0 ≤ 45 χιλ. € ≤ 25 χιλ. € ≤ 500 χιλ. €
Πολύ μικρή επιχείρηση ή ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος επαγγελματίας 4.000 € 1-9 ≤ 2 εκατ. € ≤ 850 χιλ. € ≤ 127,5 χιλ. € ≤ 2,25 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
Μικρή επιχείρηση 12.500 € 10-49 ≤ 10 εκατ. € ≤ 4,25 εκατ. € ≤ 637,5 χιλ. € ≤ 9 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
Μεσαία επιχείρηση 40.000 € 50-249 ≤ 50 εκατ. € ≤ 21,25 εκατ. € ≤ 3,1875 εκατ. € ≤ 45 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)

 

ΓΕΦΥΡΑ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

Γ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (που έχουν καταγγελθεί μετά την 31/12/2018)

Δικαιούχοι Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο (1)

Αριθμός Εργαζομένων

(2) Κύκλος Εργασιών (3) Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό) (4)

Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα

(5)

Ακίνητη περιουσία

Ατομική επιχείρηση/ Ελεύθερος επαγγελματίας 300 € 0 ≤ 36 χιλ. € ≤ 15 χιλ. € ≤ 280 χιλ. €
Πολύ μικρή επιχείρηση ή ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος επαγγελματίας 2.500 € 1-9 ≤ 2 εκατ. € ≤ 550 χιλ. € ≤ 82,5 χιλ. € ≤ 1,25 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
Μικρή επιχείρηση 7.500 € 10-49 ≤ 10 εκατ. € ≤ 2,75 εκατ. € ≤ 412,5 χιλ. € ≤ 7 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
Μεσαία επιχείρηση 25.000 € 50-249 ≤ 50 εκατ. € ≤ 13,75 εκατ. € ≤ 2,0625 εκατ. € ≤ 35 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)

 

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση για να λάβει την επιδότηση είναι 5:

 1. Υποβολή αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών (www.keyd.gov.gr) ή στην ενιαία πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr). Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί την 5η Απριλίου 2021.

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της.

 1. Έλεγχοι επιλεξιμότητας:

Διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη. Αντλούνται αυτόματα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του δημοσίου και των τραπεζών – διαχειριστών δανείων.

 1. Έγκριση επιδότησης:

Εκδίδεται ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης από την ΕΓΔΙΧ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ο οφειλέτης, ώστε να το γνωρίζει.

 1. Συνεννόηση με τράπεζα ή διαχειριστή δανείων:

Ο οφειλέτης έρχεται σε επαφή με τους πιστωτές (τράπεζες ή διαχειριστές δανείων), με σκοπό να ρυθμίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

 1. Καταβολή επιδότησης:

–  Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η καταβολή της 1ης δόσης της επιδότησης θα διενεργηθεί στις 31/5/2021 και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου.

–  Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή διαχειριστή δανείου και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η ρύθμιση του δανείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 15/7/2021.

Δείτε τα σχετικά αρχεία