Οριστικός Κατάλογος με τη Βαθμολογική Κατάταξη όλων των Επενδυτικών Σχεδίων και τα μη Επιχορηγούμενα/Απορριφθέντα Επενδυτικά Σχέδια της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε ο Οριστικός Κατάλογος με τη Βαθμολογική Κατάταξη του συνόλου των ​εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων και τα μη Επιχορηγούμενα/Απορριφθέντα Επενδυτικά Σχέδια της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕK.  Στον κατάλογο περιλαμβάνεται ο οριστικός πίνακας με τις απορρίψεις (μη επιλέξιμων/απορριφθέντων) εννιακοσίων πενήντα (950) επενδυτικών σχεδίων, τα οποία είτε απορρίφθηκαν στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης, είτε δήλωσαν παραίτηση πριν την ένταξη ή δεν εντάχθηκαν λόγω σώρευσης. Ο κατάλογος περιέχει, επίσης χίλια έντεκα (1.011) επενδυτικά σχέδια,  τα οποία απορρίπτονται λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

Δείτε τον οριστικό κατάλογο: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …