Παράταση περιόδου επιδότησης για τη Δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19»

Δημοσιεύθηκε  παράταση (ΦΕΚ 63890_22.6.2020) από τους τρεις στους πέντε μήνες για την περίοδο επιδότησης των τόκων Επιχειρηματικών Δανείων μέσω της Δράσης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020). Παρατείνεται επίσης η ημερομηνία υποβολών χρηματοδότησης  μέχρι την 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 17:00.

Σημειώνεται ότι όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από το επιπλέον διάστημα των δύο μηνών θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκ νέου.

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …