Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δόθηκε νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του εν λόγω καθεστώτος.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30.09.2020

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …