Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων για την Περιφέρεια Αττικής στον κλάδο Λιανικού Εμπορίου και για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση στον κλάδο Εστίασης και Λιανικού Εμπορίου της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

Δημοσιεύθηκε ο τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με τα επιλέξιμα/μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια, καθώς και με τους αντίστοιχους λόγους απόρριψης για την Περιφέρεια Αττικής στον κλάδο Λιανικού Εμπορίου και για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Κρήτη) στον κλάδο Εστίασης και Λιανικού Εμπορίου της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …