Θέση Εργασίας – Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα

Στα πλαίσια του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση(ΜΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες (Α΄ κύκλος), η «Αντίληψη Συμβουλευτική» αναζητά συνεργάτιδα για τη θέση «Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα».

 Εμπειρία και γνώσεις

 • Πτυχίο οικονομικής σχολής (ΑΕΙ)
 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφή κλάδο
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ιδιωτικού τομέα
 • Γνώση Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)
 • Άριστη γνώσης αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

 Πρόσθετα προσόντα

 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα

 Αρμοδιότητες

 • Συμμετοχή στην ομάδα έργου σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών
 • Συμμετοχή στην ομάδα έργου σύνταξης και υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Συμμετοχή στην ομάδα έργου στα πλαίσια παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων

 Παροχές

 • Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
 • Εκπαίδευση και εξέλιξη θέσης εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής βιογραφικών: Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …