Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων Απαντήσεων για τη δράση 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»

Εγκρίθηκε το αρχείο ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για τη δράση 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της δράσης και των παραρτημάτων της όπως επισυνάπτεται ακολούθως:

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΗ 2.b.1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …