ΕΣΠΑ 2021-2027: Εν αναμονή προδημοσίευσης των Προσκλήσεων για δύο (2) νέες Δράσεις που αφορούν τις ΜμΕ

Μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», στο πλαίσιο του οποίου οργανώνονται ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες στήριξης για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών  προτύπων και εύρεσης τεχνολογικών, ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων, αναμένεται και η υλοποίηση δύο (2) νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων, τα οποία παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση του χρονοδιαγράμματος Προγραμματισμένων Προσκλήσεων προς επιχειρήσεις και φορείς του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», οι δράσεις αυτές αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Γ΄ τριμήνου του 2023.

Συγκεκριμένα, οι επικείμενες Δράσεις, οι οποίες αφορούν τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκτιμάται ότι θα προσελκύσουν τον ενδιαφέρον τους το επόμενο διάστημα, είναι:

  • Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία έχει συνολικό προϋπολογισμό ποσό 200.000.000€ και στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.
  • Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις νέες τουριστικές επιχειρήσεις και με συνολικό Προϋπολογισμό ποσού 150.000.000€.

Αναμένεται και η προδημοσίευση των σχετικών Δράσεων, προκειμένου να δοθεί αναλυτική πληροφόρηση για τα κύρια σημεία των Δράσεων, για τα ποσοστά ενίσχυσης, καθώς και τις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών που θα περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …