Υποχρεώσεις Δημοσιότητας δικαιούχων της Δράσης “Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης”

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου οι Δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί στη Δράση “Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης” απαιτείται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 της ΕΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 12.1 παρ. viii στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
Στο πλαίσιο αυτό παρατίθενται σχετικές οδηγίες:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΦΙΣΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τα υποδείγματα των banners ΕΣΠΑ – ΕΤΠΑ μπορείτε να τα κατεβάσετε επιλέγοντας το ακόλουθο link:

https://www.pepkritis.gr/news/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%cf%89%ce%bd/

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …