Νέες Επιλέξιμες Δραστηριότητες στον Αναπτυξιακό Νόμο – Αθλητικές εγκαταστάσεις – Κέντρα Αποθεραπείας – Χώροι Στάθμευσης

Σύμφωνα με το Νόμο 4712/2020 ψηφίστηκαν μια σειρά ρυθμίσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας καθώς και λοιπές διατάξεις, μεταξύ των οποίων προστέθηκαν νέες επιλέξιμες δραστηριότητες στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης καθώς και χώροι στάθμευσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 41 υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A΄ 117) οι κάτωθι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας(ΚΑΔ) του ΚΑΔ 93:

α. 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., και

β. 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 69 του ίδιου νόμου εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης.

Αναλυτικά, πατήστε στο παρακάτω link για να διαβάσετε το N.4712-2020.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …