Συμφωνήθηκαν οι δράσεις για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη από κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του νέου ΠΕΠ 2021 -2027

Οι δράσεις που θα διαχειριστεί η Αναπτυξιακή Κρήτης – ΕΦΕΠΑΕ στα πλαίσια του νέου Περιφερειακού Προγράμματος 2021 – 2027 συμφωνήθηκαν σήμερα στη διάρκεια συνάντησης εργασίας που έγινε στην Περιφέρεια Κρήτης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Πρόκειται για δράσεις που αφορούν κρατικές ενισχύσεις των επιχειρήσεων ύψους περίπου 58 εκ. ευρώ οι οποίες εστιάζουν σε μία ευρεία γκάμα σύγχρονων δράσεων με επίκεντρο την έρευνα, την ανταγωνιστικότητα, την ανάδειξη νεοφυών επιχειρήσεων και την περιβαλλοντική και ενεργειακή αναβάθμιση με κοινό στόχο την στήριξη της επιχειρηματικότητας στο νησί.

Α/Α

Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Δράση ΕΔΕΤ Π/Υ ΔΔ Εκχώρηση

1

1 1.1 Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς ΕΤΠΑ 13.500.000 ΕΦΕΠΑΕ
2 1

1.1

Υποστήριξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων

ΕΤΠΑ 3.000.000

ΕΦΕΠΑΕ

3 1 1.3 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΕΤΠΑ 27.757.395

ΕΦΕΠΑΕ

4

1 1.3 Ενίσχυση επιχειρήσεων για εφαρμογή διεργασιών φιλικών προς το περιβάλλον ΕΤΠΑ 5.000.000 ΕΦΕΠΑΕ
5 6 5.1

Ενίσχυση επιχειρήσεων περιοχών ΣΒΑΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

ΕΤΠΑ

3.000.000 ΕΦΕΠΑΕ
6 6 5.1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων περιοχών ΣΒΑΑ ΕΤΠΑ 2.000.000

ΕΦΕΠΑΕ

7

6 5.2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων περιοχών ΟΧΕ ΕΤΠΑ 1.000.000 ΕΦΕΠΑΕ

8

5 4.1 Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων ΕΤΚ+ 2.000.000

ΕΦΕΠΑΕ

         

57.257.395

 

 

 

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για …